Ιστορικό


Η εταιρεία ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1982 έχοντας σαν σκοπό την διαχείριση του υποκαταστήματος της εταιρείας Αθηναϊκά Πλαστικά ΑΕ. Συνέχισε μέχρι και το 1992 όπου και τα Αθηναϊκά Πλαστικά διέκοψαν την λειτουργία τους. Η μέχρι τότε προσωπική εταιρεία αγόρασε το υποκατάστημα και μετατράπηκε στην Μπέμπος Γ. Σια ΟΕ η οποία λειτούργησε μέχρι και το 2007 όπου και αυτή με την σειρά της μετετράπη στην Μπέμπος ΑΕ όπου και λειτουργεί μέχρι και σήμερα με σκοπό να συνεχίσει με επιτυχία την μακρά ιστορία των 30 ετών.