Δίχτυα






    Αντιχαλαζικά και αντιανεμικά δίχτυα που καλύπτουν τις προδιαγραφεί του ΕΛΓΑ για προστασία καλλιεργειών, δίχτυα σκίασης, σήμανσης οδικών έργων και αγωγών.