Μπέμπος Α.Ε.
.Σε μια ιδιόκτητη έκταση 16000 τμ με σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους 5000 τμ, με ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα όλων των τύπων και με έμψυχο δυναμικό ειδικευμένο στις πωλήσεις και διανομές προϊόντων αναλαμβάνουμε την μερική ή ολική αντιπροσώπευση εταιρειών στην περιοχή. Το δίκτυο πώλησης και διανομής προϊόντων της εταιρείας μας είναι ειδικευμένο στα προϊόντα που αφορούν αγροτικές και βιομηχανικές εφαρμογές καθώς και στα καταναλωτικά προϊόντα.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μια πλήρη σειρά λύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας αλλά και τις απαιτήσεις σας.